தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

பொறியியல் சேவைத் திணைக்களம்

பெயர் A.K.A.R. Alahakoon
பதவி பணிப்பாளர் நாயகம்
அழைப்பு இல. +94-117601600
தொலை நகல்.+94-117601608
மின்அஞ்சல் முகவரி

பிரிவின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திருமதி.A.K.A.R.அலஹகோண் குடிமுறை பொறியியலாளர் - I
திரு.R.A.I.ரூபசிங்க பராமரிப்பு அதிகாரி III
திருமதி.H.E.P.K.மாலா தொழில்நுட்ப அதிகாரி III
திரு.G.ரத்னஜோதி தொழில்நுட்ப உதவியாளர் III
திரு.J.P.டிலீபா உதய தொழில்நுட்ப உதவியாளர் III
திருமதி.M.ரஞ்சனி முகாமை உதவியாளர் III
திருமதி.H.சந்ரானி முகாமை உதவியாளர் III
திரு. Y G L மதுசங்க முகாமை உதவியாளர் III
முகாமை உதவியாளர் III

குறிக்கோள்கள்

  1. தே.க.நிறுவனத்தின் சீரான செயற்பாடுகளுக்காக கீழ்கட்டமைப்பு வசதிகள் கட்டுவதனை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தொழில் வாண்மை பொறியியல் சேவையை வழங்குதல்

செயற்பாடுகள்

  • புதிய கட்டடங்களை நிர்மானித்தல்
  • கட்டடங்களிள புணர்நிரமானம், மேம்பாடு, பராமரிப்பு என்பவற்றுடன் இணைந்த கட்டட சேவைகளான மின்சாரம் ,தொலைபேசி, சுத்தப்படுத்தல் என்பவற்றை மேற்கொள்ளல்
  • பொறிகள் இயந்திங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பவற்றின் புணர்நிர்மானம், மேம்பாடு பராமரித்தல்
  • பொறி இயந்திரங்களின் கையேற்பு
  • தளபாடம் , அலுவலக உபகரணங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் என்பவற்றின் பராமரிப்பு

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka