தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

ஆராய்சி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

 
பெயர்திரு. D. கெப்பிடிகொட
பதவி 
அழைப்பு இல.+94-117601790
தொலை நகல்.
மினஅஞ்சல் முகவரி[email protected]

பணியாளர்கள்

பெயர்பதவி மினஅஞ்சல் முகவரி
   
திருமதி. W.K.S. புச்பமாலாசிரேஷ்ட விரிவிரையாளர்
திருமதி. N.D. திஸானயக விரிவுரையாளர்
திருமதி. D. ஹெட்டிகே விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. K.A.N.S. அலெக்ஸ்ஸானடர் விரிவுரையாளர்
செல்வி. M.D.D.I. டி சில்வாஉதவிக் கல்வியியலாளர்
செல்வி. P.M.N. பெனான்டுமுகாமை உதவியாளர் - III
திருமதி. N.P.N. ஜயரானிஅலுவலக உதவியாளர் III

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka