தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

Department of Planning and Evaluation

பெயர்
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117601610
தொலை நகல் இல.+94-723669399
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected]

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திருமதி. G.H.R.T. டி சில்வாவிரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. R.B.N. சின்தனி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. H.K.D.K.S. பெரேராஉதவி அறிவியியலாளர்
திரமதி. T.N. ஜயமான்னிமுகாமை உதவியாளர் - II [email protected]
திருமதி. S. ரமுக்கனகே முகாமை உதவியாளர் - II
திரு. H.H.P.L. அமரசிரி அலுவலக உதவியாளர் III

குறிக்கோள்கள்

To improve quality, efficiency and effectiveness of NIE through effective planning budgeting monitoring and evaluation.

Tasks

At the establishment of the National Institute of Education, regulations were instituted to incorporate and institutional level medium-term rolling plan and an annual implementation plan for effective and efficient functioning of the Institute. The Department of Planning and Evaluation is responsible for the preparation of the Five Year Rolling Plan, Annual Implementation Plan and Budget Estimates. It will also monitor and evaluate the implementation of the plans in relations to the appointment of the aims of the Institute as well as the Faculty and Divisions level operational objectives.

In this regard, the Department plays a vital role by conducting necessary coordination with bilateral and multilateral funding agencies and local and global Institutions with similar objectives in order to obtain maximum benefits to the Institute both financially and technically. Further the Department has to facilitate thye smooth implementation of NIE activities by monitoring and evaluation same on a monthly, quarterly and annual basis, of progress for the Senior Management of the Institute.


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka