தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

தொழில் வாண்மை அபிவரத்தி மற்றும் கல்வி முகாமைத் திணைக்களம்

பெயர்
பதவி பணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117435435
தொலை நகல் இல .
மன்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

NameDesignationEmail Address
Mr. F.T. AlferdSenior Lecturer
Mr. B.S. Perera
Dr. (Mr) H.G.M. Ranasinghe
Ms. M.M.K.J. Manathunga
Ms. K.K.I. Kumaranathunga
Ms. E.D.S. Lalani
Ms. K.L.P. Karawita
Mr. H.U. Indrapriya
Mr. A.L. Jayarathne
Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Assistant Lecturer
Management Assistant - I
Management Assistant - I
Management Assistant - I
Office Aide I

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka