தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

வழிகாட்டல் மற்றும் கருத்துரை வழங்கல் பிரிவு

பிரிவின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திருமதி. K.A.L. கீதானிவிரிவுரையாளர்
திரு. W.M.W.N. வன்னிநாயகஉதவி விரிவுரையாளர்

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka