தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

வர்த்தகத் திணைக்களம்

பெயர்செல்வி. P.H. குஸுமாவதி
பதவி 
அழைப்பு இல.+94-117601710
தொலை நகல் .
மின்அஞசல் முகவரி[email protected]

பணியாளர்கள்

பெயர் பதவி மின்அஞசல் முகவரி
திருமதி. M.A.I.P. பெரேரா சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. W.M.A.B. விஜேசூரிய சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் [email protected]
 
திரு. D.L.C.R.A. குமார விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. M. ஆனந்த விரிவுரையாளர்
திரு. K. பிரபாகரன் விரிவுரையாளர் [email protected]
திரு. S.R. ரத்னஜீவஉதவி விரிவுரையாளர் [email protected]
திருமதி. A.T.S. மெனிகேமுகாமை உதவியாளர் - I
திரமதி. Y.C. ஹேவவிதாரன முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. W.A.R. விக்ராமராச்சிஅலுவலக உதவியாளர் I

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka