தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

முன்பிள்ளைப் பருவ அபிவிருத்தி மற்றும் ஆரம்ப கல்வித் திணைக்களம்

பெயர்திருமதி. R. M. K. டி சில்வா
பதவிDirector (Act.)
அழப்பு. இல .+94-117601730
தொலை நகல்.
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected]

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

​பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
   
திரு. S. உதயசந்திரன்சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்[email protected]
திரு. W. G. S. குமாரசிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. S. M. S. தேசப்பிரிய விரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. H. W. W. M. S. R. ரம்புக்வெல்லவிரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. J. A. N. D. ஜயசிங்ஹேஉதவி விரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. K.R.M.S..ரனசிங்ஹஉதவி விரிவுரையாளர்[email protected]
திரு. T.C. வனசேகர விரிவுரையாளர்[email protected]
திருமதி. B.A.N. படவல முகாமை உதவியாளர் - I[email protected]
திரு. W.H.T. சில்வா >முகாமை உதவியாளர் - III[email protected]
திரு. S.P.A.S.குமார அலுவலக உதவியாளர் I[email protected]
திருமதி. N.W.G.D. கீர்திலதாதொழிலாளர் - III[email protected]
திருமதி. N.S.M. கூரரே[email protected]

பிரிவின் செயற்பாடுகள்

பணிப்பாளர் நாயகத்தின கீழ் கணக்காய்வுப் பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka