தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

பந அலுவலகம்

பெயர்Dr. Sunil Jayantha Nawaratna
பதவிபணிப்பாளர் நாயகம்
தொலைபேசி இல.+94-11-7601620
தொலை நகல் இல.+94-11-7601800
மின்அஞ்சல் முகவரி[email protected]

பணியாளர் பிரிவு

பெயர்>பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
Mrs. A.A.R.C. RajapakshaHuman Resource officer I
Mrs. D.L.P.C. SenanayakaBoard Secretary
Mrs. H.S. HewawasamOffice Secretary
Mrs. W.M. DammikaTechnical Officer
Mrs. G.K.A.K.K. GajanayakeManagement Assistant - I
Mrs. P.A.G. Padminee Management Assistant - I
Mr. J.M. Amarasiri Office Aide I
Mr. A.V.D.P. Leelarathna Office Aide III

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பிரதான வகிபங்கு

தே.க.நி.இன் பிரதான நிறைவேற்று, நிதி மற்றும் கல்விசார் அதிகாரி.

தே.க.நி ஆலோசனை சபைக்குப் பொறுப்புதாரி.


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka