தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்

 

உங்கள் பெறுபேறுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு பரீட்சையைத் தெரிவு செய்து பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

பரீட்சை
பதிவு இல.
பரீட்சையின் சுட்டிலக்கம்
தேசிய அடையாள அட்டை இல. (NIC)

 


 

 

 


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka