தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

எம்மைத் தொடர்பு கொள்க

நிறுவனத்தின் முகவரி

தேசிய கல்வி நிறுவனம்
த.பெ. இலக்கம் 21
ஹை லெவல் வீதி
மஹரகம,
ஶ்ரீ லங்கா

தொலைபேசி : +94-011-7601601

தொலைநகல் : +94-011-7601800

மின் அஞ்சல் :  [email protected]

Act 2016 No12-. Information Officer: Mrs.H.P. Niluka, +94-011-7601892

Map to NIE


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka