தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

B.Ed. Degree Regional Centers

Tamil Medium  
SN Centre Place Name
1 Colombo                          Westley College Mr.B.Rilsath
2 Kandy                                    Al-Hamra M.V Ms.N.M.Thaha
3 Kotagala                                          Training College Mrs.A.S.Chandrika
4 Nuwara Eliya                        Goodrest convent Mrs.P.Sathasakthyanandan
5 Kopay  NCOE, Kopay Mr.S.R.Sathiyendrampillai
6 Kopay                                           Training College Mr.M.Birabaharan
7 Jaffna                                            Central College Dr(Mrs).C.Nagendran
8 Mannar                             St.Xavier College Mr.P.Amalathasan
9 Vavuniya  NCOE, Vavuniya Mr.T.M.Devendran
10 Batticaloa                 Training College Mr.A.S.Yogarajah
11 Addalaichenai  Addalaichenai NCOE Mr.S.N.A. Aroos
12 Trincomalee  RKM.Koneshwara H.C Mr.K.Vasanthakumar
13 Badulla                        Unugolla M.V Mr.S.Jeyakanthan
14 Kilinochchi                                    Kilinochchi M.M.V Mr.M.Kanapathipillai
15 Mullaitivu                  Vidyananda College Mr.K.Sugumar
16 Nelliady                        National School Dr.S.Sethurajah


© 2022 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka