தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

ஆசிரியர் வழிகாட்டியைத் தெரிவு செய்க

Tamil Medium

ஆசிரியர் வழிகாட்டிக்கான தரத்தினைத் தெரிவு செய்க :
 

© 2021 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka