தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

கல்வி நிர்வாக மற்றும் அபிவிரித்தித் திணைக்களம்

பெயர்R. சந்ரசேகர
பதவிபிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகம்
அழைப்பு இல.+94-011-7435435
தொலை நகல்.+94-011-7435438
மினஅஞ்சல் முகவரி

பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. D.H. பலிகக்கார சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திருமதி. D.D. லெல்லுபிடிய சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திரு. B.S. பெரேராவிரிவுரையாளர்

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka