தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

தொழில் வாண்மை அபிவரத்தி மற்றும் கல்வி முகாமைத் திணைக்களம்

பெயர்
பதவி பணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117435435
தொலை நகல் இல .
மன்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர் பதவி மின்அஞ்சல் முகவரி
திரு. F.T. அல்பேட் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka