தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

Unit of External Resource Management

பெயர்திருமதி.V.D.C.P.பெரேரா
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-117601805
தொலை நகல் இல.
மின்அஞ்சல் முகவரிvdcpperera@gmail.com

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிEmail Address
திரு. P.சந்தன நிசாந்த முகாமை உதவியாளர் III
திருமதி. K.S.M. குலரத்ன அலுவலக உதவியாளர் II

பிரிவின் செயற்படுகள்

பணிப்பாளர் நாயகத்தின கீழ் கணக்காய்வுப் பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka