தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

பந அலுவலகம்

பெயர்கலாநிதி.T.A.R.J.குனசேகர
பதவிபணிப்பாளர் நாயகம்
தொலைபேசி இல.+94-11-7601620
தொலை நகல் இல.+94-11-7601800
மின்அஞ்சல் முகவரி

பணியாளர் பிரிவு

பெயர்>பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
திருமதி. H.K.A.L. விஅலெட்Academic Affairs Officer
திருமதி. P.A.G. பத்மினிமுகாமை உதவியாளார் - I
திரு. W.L.N. ரன்கஜீவ முகாமை உதவியாளார - III
திரு. I.G. போஜிதஅலுவலக உதவியாளார் II
திரு. U.S. வெத்தசிங்ஹ பநி அலுவலகம் அலுவலக உதவியாளார் III

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் பிரதான வகிபங்கு

தே.க.நி.இன் பிரதான நிறைவேற்று, நிதி மற்றும் கல்விசார் அதிகாரி.

தே.க.நி ஆலோசனை சபைக்குப் பொறுப்புதாரி.


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka