ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ආචාර්ය ජයන්ති ගුණසේකර

 

dg

පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරිණියක් වන ආචාර්ය ජයන්ති ගුණසේකර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සංඛ්‍යානය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව ද, කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපන හා මනෝවිද්‍යාත්මක ඇගයීම පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව ද හිමිකර ගෙන ඇත.

වර්ෂ 1994 දී ලෝක බැංකුව මගින් පිරිනමන ලද ශිෂ්‍යත්වයක් දිනා ගනිමින් ආචාර්ය ගුණසේකර මහත්මිය ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුලත්ව  අධ්‍යාපන සැළසුම්කරණය හා ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ලබා ගත්තාය. නැවත, 2004 වර්ෂයේදී ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන්ම ආචාර්ය උපාධිය ලබාගත් ඇය, තමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  නිබන්නය සදහා බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යාපන නායකත්ව හා කළමණාකරන සංගමය විසින් පවත්වන ලද තරගයෙන් හොදම නිබන්නය සඳහාවන අනු ශූරතාවටද හිමිකම් ලැබුවා ය.

ආචාර්ය ගුණසේකර ගණිත ගුරුවරියක් ලෙස ඇයගේ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කර ඇත. පසු කාලීනව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  යටතේ වූ "UNDP –UNESCO " ජීවන කුසලතා අධ්‍යාපන ව්‍යාපෘතියේ සේවය කරමින් ජීවන කුසලතා නව විෂය නිර්දේශ සංවර්ධනය කිරීමට දායකත්වය ලබා දුන්නාය. ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන‍ පරිපාලන සේවයට බැඳුන ඇය 1987 දී ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සේවයට එහි පළමු අධ්‍යයන කණ්ඩායම සමග ඇතුලත්ය ගණිත දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති නිලධාරිනියක් ලෙස සේවය කළාය. පසුව තාක්ෂණ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති නිලධාරිණියක් ලෙස උසස් වීම ලබා ගන්නා ලදී. ඉන් අනතුරුව සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ධුරයට ද, පසුව පර්යේෂණ සැලසුම් හා ගුරු අධ්‍යාපන පීඨයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට ද උසස් වීම් ලබා ගන්තා ය. අවසානයේදී ඇය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරරේද පත්වීමක් ලැබුවාය.

වර්ෂ 2013 දී ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ 26 අවුරුද්දක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ ඇය ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමේ උප සභාපති ධුරයට පත් කරන ලද අතර 2016 මාර්තු මස දී ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයට පත් විය.


© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka